en pl
Cieklinka fot. Agnieszka Nowak

Cieklinka fot. Agnieszka Nowak

zobacz całą galerię ]

 

więcej ]

 

O "Akcja Żaba" w TVP Rzeszów
2015-04-02 07:59:01

Zapraszamy do obejrzenia fragmentu Aktualności, w których ukazał się nasz materiał o "Akcji Żaba". Akcja prowadzona jest już 10 lat przez Magurski Park Narodowy i Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie.

więcej ]

Image

 

 

 

Image

 

 

Image

 

 

Image

 

 

 

Image

 

 

 

 

Image

 

 

Image

 

Image

 

Image


 

Image

Przyroda » Przyroda ożywiona » Fauna

Fauna

Ssaki

ImageW Magurskim Parku Narodowym stwierdzono występowanie łącznie 55 gatunków ssaków. Gatunkami najbardziej zagrożonymi i wymagającymi specjalnej troski są ryś  Lynx lynx (na zdjęciu z lewej) i żbik Felis sylvestris . Ten ostatni należy w kraju do zwierząt ginących, jego jedyne znane stanowiska położone są w Karpatach. Ryś w Polsce jest również zwierzęciem rzadkim, ale oprócz Karpat występuje także w pn-wsch. części kraju. W Parku jego liczebność oceniana jest na około 3 osobniki. Gatunkiem bardzo nielicznym w MPN jest niedźwiedź brunatny Ursus arctos. Jego sytuacja jest jednak dość stabilna, dzięki stosunkowo silnej populacji w całych polskich Karpatach (około 100 osobników). Innym dużym ssakiem drapieżnym Parku jest wilk Canis lupus . Jego liczebność w Parku i otulinie nie przekracza 20 osobników, jednak średnie zagęszczenie jest dość wysokie i wynosi około 10 osobników na 100 km2 .

Image
Kuny leśne (fot. Henryk Janowski)

Dość nietypowym gatunkiem jak na teren górski jest występujący od 1979 r. w Beskidzie Niskim w liczbie około 10 osobników łoś Alces alces. Innymi interesującymi gatunkami są bóbr Castor fiber, wydra Lutra lutra i borsuk Meles meles . Bóbr występuje w liczbie około 6 rodzin i jego sytuacja wydaje się stabilna. W ostatnich latach obserwujemy wzrost jego liczebności w całym obszarze występowania w kraju. Podobne zmiany następują w populacji wydry. Sądzi się, że w ciągu ostatnich 10 lat powiększyła swą liczebność parokrotnie, jednak stan populacji magurskiej nie jest dokładnie rozpoznany. W przypadku borsuka liczebność w Parku oceniana jest na około 60 osobników.

ImageDo pospolitych zwierząt w Parku należą sarny Capreolus capreolus (na zdjęciu z prawej), jelenie Cervus elaphus i  dziki Sus scrofa, a także kuny leśne Martes martes i lisy Vulpes vulpes. Z uwagi na ciągle rosnącą liczebność tych ostatnich istnieje ryzyko ich znacznego wpływu na zmniejszanie się liczebności ptaków gniazdujących na terenach otwartych (np. derkacza, przepiórki, kuropatwy). Z mniejszych drapieżników można spotkać w Parku również kunę domową Martes foina, tchórza  Mustela putorius, gronostaja M. erminea, łasicę M. nivalis. Przedstawiciel rzędu zajęczaków zając Lepus europaeus jest gatunkiem nielicznym.

Na terenie Parku stwierdzono także 2 gatunki introdukowane w Europie – piżmaka Ondatra zibethicus i jenota Nyctereutes procyonides . Obecność obcych gatunków niesie za sobą ryzyko zakłócenia prawidłowego funkcjonowania ekosystemów. W przypadku Magurskiego Parku Narodowego szczególnie wzrost liczebności jenota może być zagrożeniem dla niektórych przedstawicieli miejscowej fauny.

Pliki do pobrania:

« poprzednia | strona 2 z 9 | następna »
Facebook