en pl
Zj�cie

Storczyk męski (fot. Renata i Marek Kosińscy)

zobacz ca�� galeriďż˝ ]

 

wiďż˝cej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Aktualności

Muzeum nieczynne
2024-04-17 09:31:29

Z uwagi na wewnętrzne szkolenie pracowników w dniu 19.04.2024 r. (piątek) Ośrodek Edukacyjno-Muzealny im. Jana Szafrańskiego w Krempnej będzie nieczynny.

Muzeum nieczynne
2024-04-04 08:08:02

Z uwagi na wewnętrzne szkolenie pracowników w dniu 05.04.2024 r. (piątek) Ośrodek Edukacyjno-Muzealny im. Jana Szafrańskiego w Krempnej będzie nieczynny.

Magura - kolejny numer
2024-03-27 13:11:40

Zapraszamy do czytania nowego numeru MAGURY.

więcej ]

O B W I E S Z C Z E N I E
2024-03-27 12:33:43

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE zawiadamia że w dniu 5 marca 2024 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego pod pozycją 1369 opublikowano zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łysa Góra PLH180015.

więcej ]

Szkolenie edukatorów
2024-03-27 11:01:31

Przygotowujemy się do nowych wyzwań! W ostatnich dniach pracownicy Zespołu ds. Edukacji MPN wraz z edukatorami przyrodniczymi z okolicznych parków narodowych i krajobrazowych, wzięli udział w szkoleniu o pracy i komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami.

więcej ]

Dzień wolny
2024-03-26 09:31:06

Magurski Park Narodowy informuje, że dzień 29 marca 2024r. jest w Parku dniem wolnym od pracy. Wynika to z art. art. 130 § 2 kodeksu pracy w związku z tym, że dzień 06.01.2024. przypadał w sobotę tj. dniu wolnym od pracy w Magurskim Parku Narodowym to dzień 29.03.2024r. został ustalony jako dzień wolny od pracy.

Muzeum nieczynne
2024-03-20 12:36:52

Z uwagi na wewnętrzne szkolenie pracowników w dniu 26.03.2024 r. (wtorek) Ośrodek Edukacyjno-Muzealny im. Jana Szafrańskiego w Krempnej będzie nieczynny.

Ogłoszenie o naborze
2024-01-11 08:33:02

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Parku Narodowego "Ujście Warty" (K/PN/1/23)

więcej ]

Nabór na stanowisko
2023-12-27 13:39:35

Dyrektor Magurskiego Parku Narodowego, ogłasza nabór na stanowisko Strażnik Straży Parku

więcej ]

O B W I E S Z C Z E N I E
2023-12-18 11:34:39

Na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE zawiadamia o sporządzeniu i przedłożeniu do konsultacji społecznych projektów: 1) zmiany zarządzenia z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rzeka San PLH180007 (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. poz. 2160), 2) zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Leżajskie PLH180047, 3) zmiany zarządzenia z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łysa Góra PLH180015 (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. poz. 1833),

więcej ]

Facebook