en pl
Zj�cie

autor Alicja Nawracaj

zobacz ca�� galeriďż˝ ]

 

wiďż˝cej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Aktualności

Magura - kolejny numer
2023-06-14 09:05:59

Zapraszamy do czytania nowego numeru MAGURY

więcej ]

Informacja prasowa
2023-06-07 10:15:24

PGE Polska Grupa Energetyczna zaprasza do odwiedzania polskich parków narodowych. PGE Polska Grupa Energetyczna we współpracy z ośmioma parkami narodowymi przygotowała publikację prezentującą najciekawsze obiekty do zwiedzenia w parkach.

więcej ]

Informacja
2023-06-06 12:07:15

Informujemy, że numer telefonu podany w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Specjalisty ds. Zamówień Publicznych podany w celu uzyskania informacji o naborze w chwili obecnej nie działa. Prosimy o kontakt na numer telefony 13 44 14 440.

Ogłoszenie o naborze
2023-06-01 14:28:04

Dyrektor Magurskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. Zamówień Publicznych. Szczegóły w załącznikach.

więcej ]

Bilet wstępu na szlak !
2023-05-16 14:05:39

Przypominamy, że na teren Magurskiego Parku Narodowego obowiązują bilety wstępu. Zapraszamy do ich zakupu za pośrednictwem strony www.magurskipn.pl w sklepie online lub przez stronę https://magurskipn.eparki.pl/

więcej ]

O B W I E S Z C Z E N I E
2023-05-04 08:16:11

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o sporządzeniu projektów zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Beskid Niski PLB180002 i Ostoja Magurska PLH180001.

więcej ]

Godziny pracy OEM MPN w majówkę
2023-04-27 08:50:26

Od początku maja zmieniają się godziny pracy Ośrodka Edukacyjno - Muzealnego MPN im. Jana Szafrańskiego w Krempnej. Zapraszamy do zwiedzania od wtorku do piątku w godzinach 07:00 - 17:00, natomiast w weekendy w godzinach 09:00 - 17:00. W dniach 1 i 3 maja Ośrodek będzie czynny jak w weekend. Wejścia na główną salę ekspozycyjną odbywają się o każdej pełnej godzinie.

więcej ]

Zmiana godzin otwarcia OEM
2023-04-06 13:34:54

Informujemy, że w dniu 07 kwietnia 2023 r, Ośrodek Edukacyjno - Muzealny MPN im. Jana Szafrańskiego w Krempnej czynny będzie w godzinach 07.00 - 13.00.

OGŁOSZENIE
2023-03-28 14:37:38

Na podstawie art. 19 ust. 1a i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 t.j. z dnia 2022.04.28), w związku z art. 39 - 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.1029 t.j. z dnia 2022.05.16), zawiadamiam o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu planu ochrony Magurskiego Parku Narodowego.

więcej ]

Komunikat turystyczny
2023-03-20 11:34:32

Z dniem 20.03.2023 r. decyzją Dyrektora MPN otwieramy wszystkie szlaki i ścieżki przyrodnicze.

Facebook