en pl
Zj�cie

autor Alicja Nawracaj

zobacz ca�� galeri� ]

 

wi�cej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Przyroda » Przyroda oywiona » Fauna

Fauna

Ssaki

ImageZ rzędu owadożernych Insectivora stwierdzono występowanie w MPN 9 gatunków, z których najliczniejszym jest ryjówka aksamitna Sorex araneus, zamieszkująca głównie tereny leśne i zaroślowe. W Polsce wszyscy przedstawiciele tego rzędu należą do zwierząt chronionych, ale szczególnie interesujące jest stwierdzenie występowania tak rzadkich i zagrożonych gatunków, jak: ryjówka górska S. alpinus i rzęsorek mniejszy Neomys anomalus, a także rzęsorek rzeczek N. fodiens, zębiełek białawy Crocidura leucodon, zębiełek karliczek C. suaveolens i ryjówka malutka S. minutus .

Z rzędu gryzoni Rodentia, który w Parku jest reprezentowany przez 17 gatunków, na terenach leśnych i zaroślowych MPN najliczniejszymi gatunkami są nornica ruda Clethrionoys glareolus i mysz leśna Apodemus flavicollis,występują również wiewiórki Sciurus vulgaris.

Image
Nornica ruda (fot. Agnieszka i Damian Nowak)

Image
Mysz leśna (fot. Agnieszka i Damian Nowak)

Na terenach łąkowych dominują liczebnie: nornik bury Microtus agrestis, nornik zwyczajny M. arvalis i mysz polna Apodemus agrarius. Interesującym gatunkiem jest występująca na terenach otwartych darniówka zwyczajna Pitymys subterraneus, a do rzadkich i chronionych gryzoni należą: badylarka Micromys minutus, smużka Sicista betulina, orzesznica Muscardinus avellanarius i popielica Glis glis.

Image
Nornik zwyczajny (fot. Agnieszka i Damian Nowak)

Image
Mysz polna (fot. Agnieszka i Damian Nowak)

Image
Popielica (fot. Henryk Janowski)

W rzędzie nietoperzy spośród 21 gatunków występujących w Polsce, w MPN stwierdzono obecność 10 gatunków. Są to: podkowiec mały Rhinolophus hipposideros, nocek duży Myotis myotis, nocek wąsatek M. mystacinus, nocek rudy M. daubentoni, mroczek posrebrzany  Vespertilio murinus, mroczek pozłocisty Eptesicus nilssoni, mroczek późny E. serotinus, borowiec wielki Nyctalus noctula, gacek brunatny Plecotus auritus i mopek Barbastella barbastellus . W okresie wiosenno-letnim najliczniej notowanym z nich był, spotykany we większości środowisk, mroczek pozłocisty, a do dominantów należały też nocek rudy i gacek brunatny. W „Atlasie rozmieszczenia ssaków w Polsce” (1983), aż 7 z wymienionych gatunków nie było notowanych w centralnej części Beskidu Niskiego, natomiast nowym gatunkiem dla tego obszaru okazał się mopek. Wszystkie nietoperze podlegają w Polsce ochronie gatunkowej, jednak specjalna uwaga powinna być poświęcona 3 gatunkom stwierdzonym w Magurskim PN, które są umieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Należą do nich silnie zagrożony podkowiec mały, a także mroczek posrebrzany i mroczek pozłocisty.

Pliki do pobrania:

« poprzednia | strona 3 z 9 | nastpna »
Facebook