en pl
Zjęcie

Raniuszki przy gnieździe, fot. Marian Stój

zobacz całą galerię ]

 

więcej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Przyroda » Przyroda ożywiona » Fauna

Fauna

Płazy i gady

 

Obszar Magurskiego Parku Narodowego jest jednym z nielicznych rejonów w Polsce, gdzie rząd płazów ogoniastych Caudata, reprezentowany jest przez wszystkie pięć krajowych gatunków. Licznie występują tu spotykane przede wszystkim na obszarach górskich traszka górska Ichthyosaura alpestris oraz endemiczna dla Karpat traszka karpacka Lissotriton montandoni. Obecne są niemniej również dwa pozostałe gatunki traszek, bardziej związanych z siedliskami nizinnymi, tj. traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris oraz traszka grzebieniasta Triturus cristatus. Na leśnych obszarach MPN stosunkowo licznie obserwowana jest także rozmnażająca się w strumieniach górskich salamandra plamista Salamandra salamandra.

Image

Traszka karpacka (fot. Agnieszka i Damian Nowak)

Image

Salamandra plamista (fot. Józef Różański)

Z rzędu płazów bezogonowych Anura, na terenie MPN potwierdzone jest występowanie czterech gatunków. W większości zbiorników podczas wiosennych godów odnotowywana jest obecność żaby trawnej Rana temporaria oraz ropuchy szarej Bufo bufo. We wszystkich częściach Parku obserwowane są także ciepłolubne kumaki górskie Bombina variegata, rozmnażające się najczęściej w niewielkich oczkach wodnych, kałużach lub wypełnionych wodą, przydrożnych rowach. Sporadycznie spotykana jest także, wpisana do Polskiej czerwonej księgi zwierząt żaba zwinka Rana dalmatina. Wcześniejsze doniesienia o obecności na terenie MPN rzekotki drzewnej Hyla arborea i ropuchy zielonej Bufotes viridis wymagają potwierdzenia.

Image
Kumak górski (fot. Agnieszka i Damian Nowak)

Image
Żaba trawna (fot. Agnieszka i Damian Nowak)

Image
Rzekotka drzewna (fot. Cezary Ćwikowski)

Image
Ropuchy szare (fot. Agnieszka i Damian Nowak)

Image

Żaba zwinka (fot. Józef Różański)


Na terenie Magurskiego Parku Narodowego występuje pięć gatunków należących do gromady gadów. Wszystkie reprezentują rząd łuskonośnych Squamata. Z podrzędu Autarchoglossa obecne są jaszczurka zwinka Lacerta agilis, jaszczurka żyworodna Zootoca vivipara, a także beznogi padalec kolchidzki Anguis colchica. Z podrzędu węży Serpentes regularnie obserwowane są zaskrońce zwyczajne Natrix natrix oraz żmije zygzakowate Vipera berus. W przeszłości odnotowywano pojedyncze obserwacje gniewosza plamistego Coronella austriaca, którego stosunkowo liczne stanowisko znajduje się w otulinie opodal granicy MPN.

 

Image
Jasczurka żyworodna (fot. Sławomir Basista)

Image
Żmija zygzakowata (fot. Cezary Ćwikowski)

Image
Zaskroniec zwyczajny (fot. Andrzej Czaderna)

Image

Gniewosz plamisty (fot. Józef Różański)


 

Pliki do pobrania:

« poprzednia | strona 6 z 9 | następna »
Facebook