en pl
Zjęcie

Chrobotek fot. Stefan Michalik

zobacz cał± galerię ]

 

więcej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Projekty » POIi¦ 2007-13

Program Operacyjny Infrastruktura i ¦rodowisko 2007-13

Odtworzenie wła¶ciwego stanu ochrony żyznej buczyny górskiej na obszarze Ostoi Magurskiej

Projekt POIS.05.01.00-00-191/09

W dniu 3 września 2010 r. podpisana została umowa odnośnie realizacji projektu „Odtworzenie właściwego stanu ochrony żyznej buczyny górskiej na obszarze Ostoi Magurskiej”.

Projekt uzyskał wsparcie finansowe w ramach działania 5.1 - wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej. Działanie to stanowi V priorytet Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 741 445,58 zł, w tym 15% tytułem środków krajowych oraz 85% tytułem płatności.
Projekt ma na celu realizację ciągłości przebudowy przedplonowych drzewostanów sosnowych na obszarach na których proces sztucznego wprowadzania jodły nie został zrealizowany. W obecnie istniejących warunkach środowiskowych samodzielne odnowienie się jodły jest niemożliwe, dlatego istnieje pilna potrzeba sztucznego jej wprowadzania, pielęgnowania oraz zabezpieczania przed zwierzyną metodą grodzeń.

Główne cele projektu to:
- osiągnięcie prawidłowego składu gatunkowego drzewostanów,
- dostosowanego do siedlisk żyznej buczyny górskiej,
- ochrona przed szkodami powodowanymi przez jeleniowate w żyznej buczynie górskiej.

Aktualności:

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w latach 2011-2012 zrealizowano poszczególne zadania w następującym rozmiarze :
- dla zadania z3-pielęgnowanie sadzonek jodłowych w szkółce podokapowej; wyjęto, przesortowano , powiązano w wiązki oraz dostarczono na powierzchnie przeznaczone do ich wprowadzania sadzonki jodły pospolitej w ilości 150 600 sztuk.  
 - dla zadania z4- wykonanie melioracji agrotechnicznych; przygotowano powierzchnię w rozmiarze 14,40 ha do wprowadzenia upraw jodłowych.
- dla zadania z5-wprowadzanie upraw jodłowych na wybranych powierzchniach; posadzono sadzonki jodłowe na powierzchni 25,10 ha.
- dla zadania z6-pielęgnowanie upraw jodłowych poprzez wykaszanie przeszkadzającej roślinności zielnej; wypielęgnowano sadzonki na powierzchni 61,80 ha.
- dla zadania z7-grodzenie upraw jodłowych; zakupiono dwa zestawy świdrów glebowych oraz narzędzia i materiały potrzebne do wykonania ogrodzenia oraz wykonano ogrodzenie o łącznej długości 14340 mb wokół założonych upraw jodłowych.
- dla zadania z8-rozpowszechnianie informacji o efektach realizacji projektu; wykonano oraz zamontowano w terenie przy powierzchniach grodzeń tablice informacyjne w ilości 22 sztuk, szczegółowo opisujące dane powierzchnie.
- dla zadania z9-ocena udatności upraw; wykonano ocenę dla 12 upraw jodłowych założonych w latach2010 - 2011 .
- dla zadania z 10- monitoring stanu technicznego ogrodzeń; realizowany jest w trybie ciągłym, efektem czego są raporty stanu technicznego wykonanych ogrodzeń w ilości 201 sztuk.
- dla zadania z14- zakup środka transportu; zrealizowano poprzez zakup samochodu  osobowo-transportowego.

 

Image

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko


 

« poprzednia | strona 4 z 9 | następna »
Facebook