en pl
Zjęcie

Kozłek całolistny fot. Romuald Cichos

zobacz całą galerię ]

 

więcej ]

 

Warsztaty otwarte
2017-06-27 14:14:23

Już w najbliższy piątek (30 czerwca 2017) o godzinie 19:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sękowej odbędą się otwarte warsztaty pt. ?Obserwacje nocnego nieba?. Zapraszamy wszystkich, którym nie udało się dotrzeć do nas na tegoroczną Noc Muzeów oraz tych, którym podobało się tak bardzo, że chcą to przeżyć jeszcze raz!

więcej ]

Ministerstwo Ochrony Środowiska

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

Projekty POIiŚ

NFOŚ i GW

 

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Projekty » POIiŚ 2007-13

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-13

Odtworzenie właściwego stanu ochrony żyznej buczyny górskiej na obszarze Ostoi Magurskiej

Projekt POIS.05.01.00-00-191/09

W dniu 3 września 2010 r. podpisana została umowa odnośnie realizacji projektu „Odtworzenie właściwego stanu ochrony żyznej buczyny górskiej na obszarze Ostoi Magurskiej”.

Projekt uzyskał wsparcie finansowe w ramach działania 5.1 - wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej. Działanie to stanowi V priorytet Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 741 445,58 zł, w tym 15% tytułem środków krajowych oraz 85% tytułem płatności.
Projekt ma na celu realizację ciągłości przebudowy przedplonowych drzewostanów sosnowych na obszarach na których proces sztucznego wprowadzania jodły nie został zrealizowany. W obecnie istniejących warunkach środowiskowych samodzielne odnowienie się jodły jest niemożliwe, dlatego istnieje pilna potrzeba sztucznego jej wprowadzania, pielęgnowania oraz zabezpieczania przed zwierzyną metodą grodzeń.

Główne cele projektu to:
- osiągnięcie prawidłowego składu gatunkowego drzewostanów,
- dostosowanego do siedlisk żyznej buczyny górskiej,
- ochrona przed szkodami powodowanymi przez jeleniowate w żyznej buczynie górskiej.

Aktualności:

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w latach 2011-2012 zrealizowano poszczególne zadania w następującym rozmiarze :
- dla zadania z3-pielęgnowanie sadzonek jodłowych w szkółce podokapowej; wyjęto, przesortowano , powiązano w wiązki oraz dostarczono na powierzchnie przeznaczone do ich wprowadzania sadzonki jodły pospolitej w ilości 150 600 sztuk.  
 - dla zadania z4- wykonanie melioracji agrotechnicznych; przygotowano powierzchnię w rozmiarze 14,40 ha do wprowadzenia upraw jodłowych.
- dla zadania z5-wprowadzanie upraw jodłowych na wybranych powierzchniach; posadzono sadzonki jodłowe na powierzchni 25,10 ha.
- dla zadania z6-pielęgnowanie upraw jodłowych poprzez wykaszanie przeszkadzającej roślinności zielnej; wypielęgnowano sadzonki na powierzchni 61,80 ha.
- dla zadania z7-grodzenie upraw jodłowych; zakupiono dwa zestawy świdrów glebowych oraz narzędzia i materiały potrzebne do wykonania ogrodzenia oraz wykonano ogrodzenie o łącznej długości 14340 mb wokół założonych upraw jodłowych.
- dla zadania z8-rozpowszechnianie informacji o efektach realizacji projektu; wykonano oraz zamontowano w terenie przy powierzchniach grodzeń tablice informacyjne w ilości 22 sztuk, szczegółowo opisujące dane powierzchnie.
- dla zadania z9-ocena udatności upraw; wykonano ocenę dla 12 upraw jodłowych założonych w latach2010 - 2011 .
- dla zadania z 10- monitoring stanu technicznego ogrodzeń; realizowany jest w trybie ciągłym, efektem czego są raporty stanu technicznego wykonanych ogrodzeń w ilości 201 sztuk.
- dla zadania z14- zakup środka transportu; zrealizowano poprzez zakup samochodu  osobowo-transportowego.

 

Image

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko


 

« poprzednia | strona 4 z 9 | następna »
Facebook