en pl
Zjęcie

autor Alicja Nawracaj

zobacz cał± galerię ]

 

więcej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

Image

NFOŚ i GW

 

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Projekty » POIi¦ 2007-13

Program Operacyjny Infrastruktura i ¦rodowisko 2007-13

Ochrona zasobów przyrodniczych Ostoi Magurskiej przed niekontrolowan± presj± turystów

Aktualności

1.    7 lipca 2010 roku w siedzibie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie Magurski Park Narodowy podpisał umowę dotyczącą realizacji projektu „Ochrona zasobów przyrodniczych Ostoi Magurskiej przed niekontrolowaną presją turystów”.
http://magurskipn.pl/index.php?d=aktualnosci&art=890 2010-07-08

2. W 2010 roku zostały zrealizowane następujące części projektu:
- opracowano projekt techniczny infrastruktury turystycznej
- przygotowano mapy do celów projektowych
- zmodernizowano stronę internetową www.magurskipn.pl
- przebudowano parking przy Dyrekcji MPN oraz zjazd z drogi wojewódzkiej do Ośrodka Edukacyjnego wraz z Muzeum MPN

3. W I połowie 2011 roku:
- wyłoniono firmę, która wykona ogród dydaktyczny przy Ośrodku Edukacyjnym wraz z ogrodzeniem i wybudowaniem ścieżek, ramp oraz schodów
- wyłoniono firmę, która wykona elementy informacyjno – edukacyjne (tablice informacyjne o ścieżce przyrodniczej, tablice z regulaminem Parku przy wejściu szlaków na teren MPN, tablice z panoramą w punktach widokowych, tablice o nieistniejących miejscowościach, tablice informacyjne z mapą w miejscowościach gminnych, położonych w otulinie MPN itp.)

4. W II połowie 2011 roku:
- Wykonano ogrodzenie wokół ogrodu dydaktycznego wraz z dwiema bramami do Dyrekcji MPN i do Ośrodka Edukacyjnego wraz z Muzeum, wykonano nawierzchnię, schody, rampę dla niepełnosprawnych i murki ogrodowe
- Wykonano tablice do ścieżki przyrodniczej „Folusz” (2 tablice informacyjne o ścieżce, 1 opisująca wychodnie skalną „Diabli Kamień” i 10 tabliczek o zakazie zejścia ze szlaku) i do ścieżki przyrodniczej „Hałbów-Kamień” (1 tablica informującą o ścieżce i panoramę w punkcie widokowym)
- Wydano: przewodnik po Magurskim Parku Narodowym i okolicach, przewodnik po ścieżce przyrodniczej „Folusz”, przewodnik po ścieżce przyrodniczej „ Hałbów-Kamień”.
-  Zakupiono materiały konieczne do wykonania części infrastruktury turystycznej w 2012 roku

5. W I połowie 2012 roku:
- zakupiono nawadnianie kropelkowe do Ogrodu dydaktycznego przy Ośrodku Edukacyjnym
- wyłoniono firmę, która wykona infrastrukturę turystyczną na terenie Magurskiego Parku Narodowego (Wykonanie ścieżek przyrodniczych „Folusz” i „Kamień”, Modernizacja ścieżek przyrodniczych „Hałbów” i „Kiczera”, Zabezpieczenie wychodni skalnej „Diabli Kamień”, Przygotowanie 3 miejsc dziennego wypoczynku, Wykonanie infrastruktury informacyjno – edukacyjnej wzdłuż pozostałych udostępnionych tras, Wykonanie infrastruktury zabezpieczającej obiekty kulturowe, Wykonanie infrastruktury odpoczynkowej wzdłuż szlaków turystycznych).

6. W II połowie 2012 roku:
- w Ogrodzie dydaktycznym wykonano prace zwiane z przygotowaniem podłoża dla wprowadzanej zieleni, przygotowano „ścieżkę fakira”, założono łąki kwietne, zamontowano nawadnianie kropelkowe, wykonano elementy infrastruktury turystycznej w tym elementy ścieżki botanicznej, zamontowano tablice informacyjno-edukacyjne,
- zmodernizowano ścieżki przyrodnicze „Kiczera” i „Hałbów”
- przygotowano nowe ścieżki przyrodnicze „Folusz” i „Kamień”
- zabezpieczono wychodnię skalną „Diabli Kamień” znajdującą się nad miejscowością  Folusz
- przygotowano trzy miejsca dziennego wypoczynku - wykonano m. in. 5 miejsc otwartych do palenia ognisk, jedno miejsce zadaszone do palenia ogniska, stoły z ławami; 2 miejsca dziennego wypoczynku znajdują się w miejscowości Folusz – na początku i na końcu ścieżki przyrodniczej „Folusz”, natomiast 1 miejsce na końcu ścieżki przyrodniczej „Kiczera” w Żydowskim
- powstały tablice informacyjno – edukacyjne, wśród których znalazły się tablice o nieistniejących miejscowościach, informacyjne o Magurskim Parku Narodowym oraz ciekawych zabytkach gmin leżących w otulinie Parku, tablice opisujące Obszary Ochrony Ścisłej „Zimna Woda”, „Kamień” i „Magura”, tablice z mapą MPN w miejscach gdzie szlaki turystyczne wkraczają na teren MPN oraz symboliczne bramy wjazdowe oznajmujące wjazd na teren Parku
- wybudowano elementy infrastruktury odpoczynkowej (10 deszczochronów i drewniane ławy)
- zabezpieczono obiekty kulturowe – ogrodzono dwa cmentarze łemkowskie w Żydowskim i w Rostajnym oraz 5 kapliczek w Rostajnym.

Image

 

 

« poprzednia | strona 7 z 9 | następna »
Facebook