en pl
Zjęcie

autor Alicja Nawracaj

zobacz całą galerię ]

 

więcej ]

 

Warsztaty otwarte
2017-06-27 14:14:23

Już w najbliższy piątek (30 czerwca 2017) o godzinie 19:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sękowej odbędą się otwarte warsztaty pt. ?Obserwacje nocnego nieba?. Zapraszamy wszystkich, którym nie udało się dotrzeć do nas na tegoroczną Noc Muzeów oraz tych, którym podobało się tak bardzo, że chcą to przeżyć jeszcze raz!

więcej ]

Ministerstwo Ochrony Środowiska

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

Projekty POIiŚ

NFOŚ i GW

 

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Projekty » POIiŚ 2007-13

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-13

Odtworzenie właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków w MPN i Ostoi Magurskiej etap 1

Projekt POIS.05.01.00-00-375/12

W dniu 19 grudnia 2012 r. została podpisana umowa odnośnie realizacji projektu „Odtworzenie właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków w Magurskim Parku Narodowym i Ostoi Magurskiej etap 1”.

Projekt uzyskał wsparcie finansowe w ramach V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dofinansowanie ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) – działanie 5.1 – Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej.

Całkowita wartość dofinansowania wynosi 4 969 673,35 PLN, z czego 85% (4 224 222,34 zł) będzie pochodzić z EFRR, 10 % (496 967,33 zł) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 5% (248 483,68 zł) z budżetu państwa.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

- przywracanie właściwego stanu siedliska w ekosystemach nieleśnych

- przywracanie właściwego stanu ochrony gatunków i ich siedlisk w ekosystemach nieleśnych i leśnych na poszczególnych stanowiskach

- wykup gruntów kluczowych dla ochrony przyrody

- kształtowanie strefy ekotonu na granicy siedlisk leśnych i nieleśnych

- tworzenie i czyszczenie oczek wodnych dla płazów

- odtworzenie właściwego stanu ochrony żyznej buczyny górskiej

- odtworzenie i wznowienie granicy zewnętrznej MPN

- poprawa bazy żerowej dużych drapieżników poprzez zachowanie starych sadów owocowych

- ochrona gatunku - nadobnica alpejska

Realizacja projektu spowoduje przywrócenie właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków, poprzez stworzenie odpowiednich warunków umożliwiających w przyszłości stosowanie ekstensywnych zabiegów ochronnych, które są niezbędne do prawidłowego ich funkcjonowania.

Aktualności

Działania związane z realizacją projektu rozpoczęto w I połowie 2013 roku. W tym czasie wykonano następujące czynności:
1. W ramach odtworzenia właściwego stanu ochrony żyznej buczyny górskiej  wykonano melioracje agrotechniczne i wprowadzono uprawy jodłowe.  Ogrodzono wybrane uprawy jodłowe wykorzystując materiały (drut, gwoździe, skoble) zakupione na potrzebę realizacji zadania.
2. W ramach poprawy bazy żerowej dużych drapieżników rozpoczęto zabezpieczanie drzewek owocowych, wykorzystując  materiały zakupione na potrzebę realizacji zadania. 
3. Zrealizowano zadanie II.9 Ochrona gatunku - nadobnicy alpejskiej – wyłożone zostało drewno bukowe w formie 5 stosów. 
4. W ramach zadań realizowanych na szkółce:
- zakupiono i wysadzono podkładki do produkcji drzew owocowych
- wyjęto i przygotowano sadzonki jodły, zakupiono ziemię, przygotowano podłoże i rozpoczęto wysiew nasion dla gatunków domieszkowych.
5. Rozpoczęto oddelegowywanie pracowników terenowych odpowiedzialnych  za prawidłową realizację zadań.
6. Na bieżąco prowadzony jest monitoring stanu technicznego wykonanych ogrodzeń  i zabezpieczeń indywidualnych.
7. Oddelegowano pracowników w celu przeprowadzenia monitoringu siedlisk nieleśnych, gatunków i ich siedlisk oraz monitoringu regulacji składu gatunkowego w ekotonie.

W II półroczu 2013 roku zrealizowano następujące zadania:
- wyłoniono firmę, która przygotowała projekt budowalny zaplecza do przechowywania i konserwacji  zakupionego sprzętu
- rozpoczęto realizację zadania II.1 Przywracanie właściwego stanu siedliska w ekosystemach nieleśnych – odkrzaczono oraz przeprowadzano zabiegi agrotechniczne na wybranych powierzchniach
- rozpoczęto realizację zadania II.4 Kształtowanie strefy ekotonu na granicy siedlisk leśnych i nieleśnych - ukształtowano strefę ekotonu na wybranych powierzchniach
- w ramach realizacji zadania II.5 Tworzenie i czyszczenie oczek wodnych wykonano 3 oczka wodne
- w ramach odtworzenia właściwego stanu ochrony żyznej buczyny górskiej ogrodzono uprawy jodłowe, wykonano prace związane z pielęgnacją gleby oraz wysadzono gatunki domieszkowe na wybranych powierzchniach
- wyłoniono firmę do realizacji zadania II.6 Odtworzenie i wznowienie granicy zewnętrznej MPN i rozpoczęto prace
- odsłonięto i prześwietlano stare drzewa owocowe, wykaszano roślinność zielną oraz nalot drzew i krzewów w istniejących i nowo założonych sadach owocowych 
- zakupiono specjalistyczny sprzęt, który jest niezbędny do realizacji projektu. Zakupiono: ciągnik rolniczy wraz z osprzętem, ciągnik specjalistyczny wraz z osprzętem, przyczepę samozbierającą, rębarkę, frez do pni, kosiarkę samojezdną z wyposażeniem oraz samochód terenowy z przyczepą jednoosiową
- w ramach zadania II.12 Produkcja drzew na szkółkach na potrzeby realizacji zadań zebrano nasiona drzew i krzewów domieszkowych na potrzebę realizacji zadania II.4 Kształtowanie strefy ekotonu na granicy siedlisk leśnych i nieleśnych oraz przesłano je do Leśnego Banku Genów w celu przygotowania ich do siewu
- wydano kalendarz na 2014 rok oraz foldery informacyjne dotyczące ochrony łąk, płazów, starych sadów,  roślin, motyli i kształtowania ekotonu

Image

« poprzednia | strona 8 z 9 | następna »
Facebook