en pl
Zjęcie

autor Alicja Nawracaj

zobacz cał± galerię ]

 

więcej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Projekty » POIi¦ 2007-13

Program Operacyjny Infrastruktura i ¦rodowisko 2007-13

Odtworzenie wła¶ciwego stanu ochrony siedlisk i gatunków w MPN i Ostoi Magurskiej etap 1

Projekt POIS.05.01.00-00-375/12

W dniu 19 grudnia 2012 r. została podpisana umowa odnośnie realizacji projektu „Odtworzenie właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków w Magurskim Parku Narodowym i Ostoi Magurskiej etap 1”.

Projekt uzyskał wsparcie finansowe w ramach V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dofinansowanie ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) – działanie 5.1 – Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej.

Całkowita wartość dofinansowania wynosi 4 969 673,35 PLN, z czego 85% (4 224 222,34 zł) będzie pochodzić z EFRR, 10 % (496 967,33 zł) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 5% (248 483,68 zł) z budżetu państwa.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

- przywracanie właściwego stanu siedliska w ekosystemach nieleśnych

- przywracanie właściwego stanu ochrony gatunków i ich siedlisk w ekosystemach nieleśnych i leśnych na poszczególnych stanowiskach

- wykup gruntów kluczowych dla ochrony przyrody

- kształtowanie strefy ekotonu na granicy siedlisk leśnych i nieleśnych

- tworzenie i czyszczenie oczek wodnych dla płazów

- odtworzenie właściwego stanu ochrony żyznej buczyny górskiej

- odtworzenie i wznowienie granicy zewnętrznej MPN

- poprawa bazy żerowej dużych drapieżników poprzez zachowanie starych sadów owocowych

- ochrona gatunku - nadobnica alpejska

Realizacja projektu spowoduje przywrócenie właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków, poprzez stworzenie odpowiednich warunków umożliwiających w przyszłości stosowanie ekstensywnych zabiegów ochronnych, które są niezbędne do prawidłowego ich funkcjonowania.

Aktualności

Działania związane z realizacją projektu rozpoczęto w I połowie 2013 roku. W tym czasie wykonano następujące czynności:
1. W ramach odtworzenia właściwego stanu ochrony żyznej buczyny górskiej  wykonano melioracje agrotechniczne i wprowadzono uprawy jodłowe.  Ogrodzono wybrane uprawy jodłowe wykorzystując materiały (drut, gwoździe, skoble) zakupione na potrzebę realizacji zadania.
2. W ramach poprawy bazy żerowej dużych drapieżników rozpoczęto zabezpieczanie drzewek owocowych, wykorzystując  materiały zakupione na potrzebę realizacji zadania. 
3. Zrealizowano zadanie II.9 Ochrona gatunku - nadobnicy alpejskiej – wyłożone zostało drewno bukowe w formie 5 stosów. 
4. W ramach zadań realizowanych na szkółce:
- zakupiono i wysadzono podkładki do produkcji drzew owocowych
- wyjęto i przygotowano sadzonki jodły, zakupiono ziemię, przygotowano podłoże i rozpoczęto wysiew nasion dla gatunków domieszkowych.
5. Rozpoczęto oddelegowywanie pracowników terenowych odpowiedzialnych  za prawidłową realizację zadań.
6. Na bieżąco prowadzony jest monitoring stanu technicznego wykonanych ogrodzeń  i zabezpieczeń indywidualnych.
7. Oddelegowano pracowników w celu przeprowadzenia monitoringu siedlisk nieleśnych, gatunków i ich siedlisk oraz monitoringu regulacji składu gatunkowego w ekotonie.

W II półroczu 2013 roku zrealizowano następujące zadania:
- wyłoniono firmę, która przygotowała projekt budowalny zaplecza do przechowywania i konserwacji  zakupionego sprzętu
- rozpoczęto realizację zadania II.1 Przywracanie właściwego stanu siedliska w ekosystemach nieleśnych – odkrzaczono oraz przeprowadzano zabiegi agrotechniczne na wybranych powierzchniach
- rozpoczęto realizację zadania II.4 Kształtowanie strefy ekotonu na granicy siedlisk leśnych i nieleśnych - ukształtowano strefę ekotonu na wybranych powierzchniach
- w ramach realizacji zadania II.5 Tworzenie i czyszczenie oczek wodnych wykonano 3 oczka wodne
- w ramach odtworzenia właściwego stanu ochrony żyznej buczyny górskiej ogrodzono uprawy jodłowe, wykonano prace związane z pielęgnacją gleby oraz wysadzono gatunki domieszkowe na wybranych powierzchniach
- wyłoniono firmę do realizacji zadania II.6 Odtworzenie i wznowienie granicy zewnętrznej MPN i rozpoczęto prace
- odsłonięto i prześwietlano stare drzewa owocowe, wykaszano roślinność zielną oraz nalot drzew i krzewów w istniejących i nowo założonych sadach owocowych 
- zakupiono specjalistyczny sprzęt, który jest niezbędny do realizacji projektu. Zakupiono: ciągnik rolniczy wraz z osprzętem, ciągnik specjalistyczny wraz z osprzętem, przyczepę samozbierającą, rębarkę, frez do pni, kosiarkę samojezdną z wyposażeniem oraz samochód terenowy z przyczepą jednoosiową
- w ramach zadania II.12 Produkcja drzew na szkółkach na potrzeby realizacji zadań zebrano nasiona drzew i krzewów domieszkowych na potrzebę realizacji zadania II.4 Kształtowanie strefy ekotonu na granicy siedlisk leśnych i nieleśnych oraz przesłano je do Leśnego Banku Genów w celu przygotowania ich do siewu
- wydano kalendarz na 2014 rok oraz foldery informacyjne dotyczące ochrony łąk, płazów, starych sadów,  roślin, motyli i kształtowania ekotonu

Image

« poprzednia | strona 8 z 9 | następna »
Facebook