en pl
Zj�cie

Wilga, samiec, fot. Dawid Pszczoa

zobacz ca�� galeri� ]

 

wi�cej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Akcje edukacyjne » Lato w MPN

Lato w MPN

Co to jest?

Ta akcja edukacyjna to odpowiedź na potrzebę zorganizowania czasu dzieciom podczas letnich wakacji. Jest ona skierowana do wszystkich uczniów szkół podstawowych, zarówno miejscowych, jaki i przebywających w okolicy na wypoczynku. Ponieważ wakacje to czas beztroski, konwencja cyklicznych spotkań w tym okresie zakłada głównie gry i zabawy terenowe, nie pozbawione jednak myśli przewodniej, którą jest swoiste „oswajanie” przestrzeni, w której żyją dzieci.

Jak akcja jest prowadzona?

Podczas cotygodniowych, bezpłatnych spotkań, uczestnicy biorą udział w różnych aktywnościach terenowych. Wszystkie zajęcia realizowane są pod gołym niebem w okolicach Ośrodka Edukacyjnego MPN, jedynie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych są one przenoszone do budynku. Dwugodzinne zajęcia dotyczą różnorodnych tematów, jednak wspólnym mianownikiem wszystkich warsztatów jest ukazywanie piękna i unikalności terenów i przyrody Beskidu Niskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Parku. Zajęcia prowadzone przez pracowników MPN mają na celu lepsze i uważniejsze przyjrzenie się miejscom, które dzieci dobrze znają. Jest to także sposób na wprowadzenie w życie dobrych praktyk z zakresu ochrony przyrody i spędzania wolnego czasu. Takie poznawanie własnego środowiska „na żywo” rozwija u dzieci ciekawość świata i pobudza je do brania odpowiedzialności za przestrzeń, której jest uczestnikiem.

Pierwsze warsztaty w ramach tej akcji przeprowadzono w roku 2012. Upłynęły one na grach i zabawach, w które niegdyś bawili się rodzice, a nieraz i dziadkowie dzieci. To doświadczenie było niezwykle ciekawe, ponieważ pozwoliło dzieciom dostrzec, że to starsze pokolenie także kiedyś było w ich wieku i mimo braku komputerów czy telefonów komórkowych świetnie organizowało sobie czas i zabawę. Kolejne warsztaty pozwoliły dzieciom zobaczyć i poznać swoją najbliższą okolicę na nowo. W zielonych podchodach i przyrodniczym questingu uczestnicy zajęć mieli czas i zapał do tego, aby uważnie przyjrzeć się wielu ciekawym szczegółom otoczenia. Poznali także właściwości lecznicze różnych roślin występujących na obszarze MPN, a także zależności nierozerwalnie łączące ze sobą wszystkie elementy przyrody. Zajęcia dawały także dzieciom możliwość twórczego spełnienia się – podczas warsztatów teatralnych wcielały się w role zwierząt, mieszkańców okolicznych lasów, a podczas warsztatów plastycznych stworzyły najpiękniejsze na świecie góry. Ukoronowaniem całej serii wakacyjnych spotkań był warsztat, podczas którego dzieci zostały osadnikami na przyrodniczo cennym terenie i dzięki swoim doświadczeniom i umiejętnościom musiały stworzyć tam osadę. Okazało się, że gra bardzo wciągnęła uczestników i wyzwoliła u nich olbrzymią kreatywność. Dzięki zdolności współpracy udało im się stworzyć świetnie funkcjonujące społeczeństwo przy zachowaniu walorów przyrodniczych miejsca.


Dlaczego ją prowadzimy?

Magurski Park Narodowy obejmuje tą najwyższą formą ochrony reprezentatywny fragment Beskidu Niskiego z najlepiej zachowaną szatą roślinną i fauną. Walory przyrodnicze są niewątpliwe, natomiast na tym terenie żyją także od dawna mieszkańcy, na których obecność Parku wpływa o wiele istotniej niż na innych ludzi mieszkających poza tym obszarem. Warto, aby właśnie ta obecność tak unikalnych terenów stanowiła dla ludzi potencjał do wykorzystania. Prowadzenie działań związanych z edukacją należy do szczególnych zadań Parku Narodowego, a jedynie poznanie swojego otoczenia i dostrzeżenie jego mocnych stron  może być rzeczywistą motywacją do chęci jego ochrony i racjonalnego wykorzystania. Na pierwszym miejscu wśród celów edukacyjnych Parku jest podniesienie poziomu świadomości ludności mieszkającej najbliżej, w otoczeniu MPN. Priorytetem zaś jest edukacja dzieci od najmłodszych lat, ponieważ one jeszcze nie mają wypracowanych różnych nawyków i przyzwyczajeń, a co za tym idzie – o wiele łatwiej przekazywać im dobre praktyki zachowań i kształtować w nich właściwy sposób postrzegania przyrody. Mieszkanie w pobliżu Parku Narodowego powinno być szansą na rozwój i taki właśnie sposób myślenia chcemy zaszczepić wśród miejscowej ludności już od najmłodszych lat.

Kilka zdjęć na koniec

Gry i zabawy dawne

Image

Image

Image

Warsztaty teatralne

Image

Image

Image

Image

Wielkie malowanie gór

Image

Image

Facebook