en pl
Zj�cie

Gil, samica, fot. Dawid Pszczoa

zobacz ca�� galeri� ]

 

wi�cej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Projekty » Fundacja PGE

Fundacja PGE

Przyroda na wycignicie rki

 

Image

 

Magurski Park Narodowy w 2023 roku realizuje projekt pn. "Przyroda na wyciągnięcie ręki”. Projekt zakłada realizację dwóch zadań: uzupełnienie funkcji edukacyjnej Ogrodu Dydaktycznego przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym im. Jana Szafrańskiego w Krempnej, oraz badania telemetryczne i genetyczne populacji nadobnicy alpejskiej Rosalia alpina, bytującej na terenie Magurskiego Parku Narodowego. Projekt dofinansowany jest ze środków Fundacji PGE.
W ramach akcji edukacyjnej „Przyroda na wyciągnięcie ręki” zostanie wykonana koncepcja i projekt interaktywnych tablic edukacyjnych oraz wykonana i zamontowana interaktywna tablica edukacyjna w Ogrodzie Dydaktycznym przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym im. Jana Szafrańskiego w Krempnej. Fundacja PGE wesprze również realizację pierwszego festiwalu przyrodniczego pt. „U źródeł natury” organizowanego przez park.  W ciągu czterech dni (6 – 9 lipca) będzie można wziąć udział w wielu spotkaniach z przyrodnikami - specjalistami z różnych dziedzin. Będą się one odbywały głównie w terenie i skierowane będą do osób dorosłych, którzy będą mieli możliwość weryfikacji swojej wierzy „u źródła” tj. bezpośrednio od osób na co dzień zajmujących się ochroną przyrody. Festiwal będzie okazją do nabycia przez uczestników nowych umiejętności przyrodniczych, nawiązania dobrych relacji oraz pokazania dorobku i tego, czym zajmują się pracownicy MPN. Festiwal nauki będzie składał się z ośmiu praktycznych warsztatów terenowych oraz z trzech wykładów odbywających się w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym w Krempnej. Wykłady te będą dodatkowo rejestrowane, a następnie udostępniane w formie nagrań w sieci, dzięki czemu ich zasięg będzie znacznie większy. 
Drugim zadaniem, które zostanie zrealizowane przy wsparciu Fundacji PGE są badania telemetryczne i genetyczne populacji nadobnicy alpejskiej Rosalia alpina, bytującej na terenie Magurskiego Parku Narodowego. Badania naukowe dotyczą biologii i ekologii lokalnej populacji jednego z priorytetowych dla MPN oraz sieci Natura 2000 chrząszczy z rodziny kózkowatych tj. nadobnicy alpejskiej. W ramach zadania w okresie czerwiec-sierpień planowane jest oznakowanie osobników nadobnicy alpejskiej z siedmiu odrębnych lokalizacji (stanowisk badawczych), z populacji bytującej na terenie Magurskiego Parku Narodowego. Od 100 osobników z poszczególnych lokalizacji pobrany zostanie materiał genetyczny, który zostanie przebadany. Badanie genetyczne pozwoli na poznanie bieżącego stanu zdrowotnego populacji nadobnic z terenu MPN. Planowane jest także odłowienie 10 chrząszczy i oznakowanie ich ultra lekkimi urządzeniami telemetrycznymi. Celem badania telemetrycznego jest poznanie szczegółowych parametrów  środowiskowych nadobnicy, a także zakresu osobniczego zasięgu występowania u tego gatunku. Prace badawcze kontynuowane będą w roku 2024. Po pracach trenowych, uzyskane dane zostaną przeanalizowane i opublikowane w formie wydawnictwa książkowo-albumowego. Natomiast uzyskana z tych badań wiedza zwiększy skuteczność działań mających na celu ochronę tego niezwykle cennego gatunku chrząszcza.

Facebook