en pl
Zj�cie

autor Alicja Nawracaj

zobacz ca�� galeri� ]

 

wi�cej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Przyroda » Przyroda nieoywiona » Klimat

Klimat

Na terenie Magurskiego Parku Narodowego, podobnie jak w całym Beskidzie Niskim występują tylko dwa piętra klimatyczne : piętro umiarkowanie ciepłe i piętro umiarkowanie chłodne. Rozdziela je izoterma rocznej temperatury powietrza  +6 °C, która przebiega przeciętnie na wysokości 570 m n.p.m. Na wypukłych formach terenu znajduje się ona na wysokości około 620 m n.p.m., we wklęsłych formach terenu obniża się do około 460 m n.p.m.

Brak jest bezpośrednich danych o warunkach klimatycznych MPN, gdyż na jego obszarze nie ma stacji meteorologicznej. Dane takie można znaleźć jedynie dla przyległych obszarów Beskidu Niskiego. Pochodzą one ze stacji meteorologicznych w Barwinku 420 m n.p.m. i Wysowej 525 m n.p.m. Według nich średnie wieloletnie temperatury roczne (w latach 1951 – 1970) były niższe od +6 °C i wyniosły +5.9 °C dla Barwinka i +5.6 °C dla Wysowej. Liczba dni z temperaturą średnią dobową powyżej +5 °C dla Barwinka wyniosła 206, dla Wysowej 202, a liczba dni z temperaturą średnią dobową powyżej +10 °C wyniosła odpowiednio 140 dla Barwinka i 136 dla Wysowej. Nie do rzadkości należą zimy (np. 1998/99), w czasie których pokrywa śnieżna zalega ponad 150 dni a jej grubość przekracza 1,5 m. 

Średnie roczne sumy opadów wynoszą 800 – 900 mm / rok, z czego najwięcej opadów przypada na okres letni (lipiec). Liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi 80 – 100 dni, a maksymalna grubość pokrywy przekracza 1 metr.

Na obszarze MPN występują charakterystyczne dla Beskidu Niskiego silne wiatry zwane dukielskimi lub rymanowskimi, szczególnie intensywne w okresie jesienno – zimowym.

Facebook