en pl
Zj�cie

Omieg grski arch. MPN

zobacz ca�� galeri� ]

 

wi�cej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Przyroda » Przyroda nieoywiona » Warunki hydrologiczne

Warunki hydrologiczne

Południową granicą Magurskiego Parku Narodowego (granica państwowa ze Słowacją) przebiega europejski dział wodny rozdzielający zlewnie Bałtyku i Morza Czarnego. Obszar Parku leży w obrębie zlewni górnej Wisłoki, której źródła znajdują się na zboczach Dębiego Wierchu (w Otulinie MPN) Początkowo płynie ona wąską doliną w kierunku północnym.

Image
Wisłoka (fot. Sławomir Basista)

Zmiana kierunku biegu Wisłoki na wschodni jest spowodowana ujściem pierwszego większego dopływu – Zawoi. Taka zmiana kierunku przepływu ma miejsce jeszcze kilkakrotnie i również następuje w wyniku zasilenia głównej rzeki Parku przez większy ciek. Wisłoka jest rzeką górską i odznacza się bardzo dużym wskaźnikiem nierównomierności przepływów. Niezbyt wysoka wartość retencyjna jej obszaru źródłowego powoduje duży odpływ w stosunku do opadów a co za tym idzie wahania przepływów. Maksymalne przepływy występują w okresie topnienia śniegów (marzec, kwiecień), najmniejsze zaś we wrześniu i październiku. Przy dużych prędkościach spływu wód po stokach następuje silna erozja gleb i transport rumoszu. Ten proces nasila się w okresach gwałtownych wezbrań i powodzi. Objęcie ochroną przez MPN lasów zlewni górnej Wisłoki w przyszłości spowoduje powiększenie się areału drzewostanów w najwyższych klasach wiekowych oraz renaturyzację drzewostanów sztucznych. Takie zmiany niewątpliwie podniosą wartość retencyjną terenu.

Na obszarze Magurskiego Parku Narodowego obserwujemy silnie rozbudowane systemy młak i źródeł. Ich występowanie warunkuje m. in. rzeźba terenu, budowa geologiczna oraz przepuszczalność podłoża. Charakterystyczne dla terenu Parku są malownicze kotły źródliskowe większych cieków, z których największy i najbardziej znany jest kocioł źródliskowy Kłopotnicy .

Facebook