en pl
Zjęcie

Nadobnica alpejska fot. Paweł Niemiec

zobacz całą galerię ]

 

więcej ]

 

Noc muzeów 2017
2017-05-24 12:45:03

W ramach nocy muzeów, w najbliższą sobotę, 27 maja, zapraszamy wszystkich chętnych do Ośrodka Edukacyjnego im. Jana Szafrańskiego w Krempnej na pierwsze warsztaty otwarte z cyklu "Szlak dobrych praktyk przyrodniczych" w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0101/16 "Realizacja programu edukacyjnego dla społeczności lokalnej Magurskiego Parku Narodowego "Przybliżyć naturę". Tematem będą obserwacje nocnego nieba. W ramach warsztatów odbędzie się pokaz multimedialny oraz, o ile pozwoli na to pogoda, plenerowe obserwacje z wykorzystaniem teleskopu i pokaz fotografowania kosmosu. Tego dnia na zwiedzających będą czekały również inne atrakcje.

więcej ]

Ministerstwo Ochrony Środowiska

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

Projekty POIiŚ

NFOŚ i GW

 

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Przyroda » Przyroda ożywiona » Zbiorowiska roślinne

Zbiorowiska roślinne

Magurski Park Narodowy leży w zasięgu dwóch pięter roślinnych : pogórza i regla dolnego.

Piętro pogórza, sięgające do 530 m n. p. m., zajmuje 43 % powierzchni Parku. Zachowały się tu fragmenty naturalnych zbiorowisk leśnych, dominują jednak drzewostany sztuczne z przewagą sosny. Na terenach nieleśnych występują stosunkowo licznie zbiorowiska łąk i pastwisk oraz torfowiska niskie. Piętro regla dolnego, rozciągające się od 530 m po szczyty (57 % powierzchni Parku), występuje w formie wyspowej, obejmując wyższe części wzniesień. Jedynie w masywie Magury Wątkowskiej tworzy ono większy kompleks. W reglu dolnym dominują lasy, głównie bukowe. Mniejszy udział mają jedliny oraz sztuczne drzewostany sosnowe i mieszane.

Image
Buczyna karpacka (fot. Andrzej Czaderna)

W wyniku badań fitosocjologicznych prowadzonych w związku z Planem Ochrony MPN dokładnie rozpoznano zbiorowiska roślinne.

Magurski Park Narodowy ma leśny charakter . Zbiorowiska leśne i zaroślowe zajmują ok. 95% powierzchni Parku, zbiorowiska zielne – naturalne i synantropijne zajmują jedynie ok. 5% powierzchni.

W MPN stwierdzono występowanie 57 zbiorowisk roślinnych w randze zespołów lub równorzędnych jednostek. Lasy i zarośla reprezentuje 16 naturalnych zbiorowisk i kilka typów drzewostanów przedplonowych o nieustalonej dokładnie randze fitosocjologicznej.

Lasy bagienne i łęgi zajmują niewielką powierzchnię. Stwierdzono tu: ols bagienny, olszynę bagienną, fragmenty łęgu podgórskiego, nadrzeczną olszynę górska i łęg wielogatunkowy.

Image
Olszyna górska (fot. Jarosław Sochacki)

Image
Podgórski łęg jesionowy(fot. Jarosław Sochacki)


Do bardzo wartościowych zbiorowisk należą rzadkie w Karpatach Polskich lasy jaworowe, reprezentowane tu przez trzy zespoły. Jaworzyna karpacka występuje tylko na skałkach szczytowych Kamienia, jaworzyna górska z języcznikiem znaleziona została na Kamieniu i Suchani w przełomie Wisłoki, jedynie jaworzyna z miesiącznicą trwałą jest częściej spotykana. Do stosunkowo rzadkich zespołów należy grąd , który zachował się przeważnie  na stromych skarpach i niższych częściach zboczy dolin nad rzekami oraz potokami.

Image
Grąd (fot. Jarosław Sochacki)

Image
Jaworzyna z miesiącznicą trwałą (fot. Jarosław Sochacki)

Lasy bukowe reprezentowane są przez dwa zespoły, niezbyt częstą kwaśną buczynę górską i dominującą na terenie Parku żyzną buczynę karpacką , zróżnicowaną na 4 podzespoły.  Do szczególnie cennych należy podzespół z kostrzewą górską o wyraźnie wschodniokarpackim charakterze oraz podzespoły wilgotne z czosnkiem niedźwiedzim i miesiącznicą trwałą.

Z grupy lasów jodłowych stwierdzono niewielki fragment acidofilnego boru dolnoreglowego oraz rozpowszechnione na terenie Parku jedliny żyzne z panującą w runie jeżyną gruczołowatą.

Image
Las jodłowy (fot. Jarosław Sochacki)

strona 1 z 2 | następna »
Facebook