en pl
Zjęcie

Puszczyk uralski fot. Agnieszka i Damian Nowak

zobacz całą galerię ]

 

więcej ]

 

Ogłoszenie o pracę
2017-09-15 15:12:35

Magurski Park Narodowy realizując projekt POIS.02.04.00-00-0101/16 "Realizacja programu edukacyjnego dla społeczności lokalnej Magurskiego Parku Narodowego "Przybliżyć naturę"", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, poszukuje 1 osobę, z którą po pozytywnym wyniku rozmów kwalifikacyjnych zawarta zostanie umowa o pracę z zakresem czynności obejmującym nadzór merytoryczny w/w projektu.

więcej ]

Ministerstwo Ochrony Środowiska

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

Projekty POIiŚ

NFOŚ i GW

 

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Konkursy » Aktualne » Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

Zaproszenie do Konkursu Plastycznego
Magurskiego Parku Narodowego

Edycja XII „ Ptasie historie”

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym Magurskiego Parku Narodowego. Tematem XII edycji są „Ptasie historie”.

Kto z nas nie marzył o tym, by wznieść się w powietrze, tak po prostu, jak ptaki? Ta ich zdolność, łatwość jej wykonywania, jest czymś dla nas niezwykłym. Widzimy je często, ale przelotnie. Żyją blisko nas, ale jednak w ukryciu. Jak wygląda ich codzienne życie, ich zmaganie o przeżycie i wydanie potomstwa? Zachęcamy wszystkich do obserwacji naszych skrzydlatych sąsiadów, bliskich czy trochę dalszych, małych czy dużych, znanych czy mniej znanych. Jeżeli je lepiej poznacie, opowiedzcie nam o tym. Wasze prace niech będą ptasimi historiami. Bardzo jesteśmy ciekawi tych opowieści.


Konkurs Plastyczny MPN jest konkursem przeznaczonym dla uczniów szkół podstawowych. Szczegółowe informacje o nim znajdują się w Regulaminie dołączonym do Zaproszenia poniżej i na naszej stronie internetowej www.magurskipn.pl, w zakładce Konkursy.

Prace należy nadsyłać do 31 października 2017r., na adres: Magurski Park Narodowy,
38-232 Krempna 59, z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria: klasy I-III,
II kategoria: klasy IV-VII. Przy ocenie będzie brana pod uwagę oryginalność interpretacji tematu, a także tytuł pracy - jego zgodność z tematyką oraz pomysłowość. Bardzo ważnym elementem podczas oceny będzie technika wykonania pracy i jej estetyka.

W obu kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody rzeczowe dla laureatów trzech pierwszych miejsc i sześciu osób wyróżnionych. Najlepsze prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej otwieranej w dniu rozdania nagród.

Pliki do pobrania:

Facebook