en pl
Zjęcie

Jesień na Ciechani fot. Stefan Michalik

zobacz całą galerię ]

 

więcej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

Image

NFOŚ i GW

 

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Aktualności » Ogólnopolski konkurs artystyczny na wykonanie projektu logo Polskich Parków Narodowych

Ogólnopolski konkurs artystyczny na wykonanie projektu logo Polskich Parków Narodowych

2014-04-01 12:02:21

Ogólnopolski konkurs artystyczny na wykonanie projektu logo Polskich Parków Narodowych

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie artystycznym na wykonanie projektu logo Polskich Parków Narodowych przygotowanym przez Roztoczański Park Narodowy we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.

Konkurs organizowany  jest przy współudziale wszystkich parków narodowych w ramach obchodów jubileuszu 40–lecia Roztoczańskiego PN. Jego ukoronowaniem będzie wystawa pokonkursowa otwarta w czasie promocji monet z konikiem polskim Narodowego Banku Polskiego w dniu 5 czerwca 2014 roku, w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN. Wystawa ta eksponowana będzie w RPN do końca września.

Konkurs na wykonanie autorskiego projektu logo Polskich Parków Narodowych skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. Projekty powinny zwracać uwagę na aspekty związane z ochroną przyrody i działalnością parków narodowych w Polsce. Informacje na temat walorów przyrodniczych i kulturowych, historycznych i krajobrazowych można odnaleźć m.in. na stronie internetowej www.parkinarodowe.edu.pl.

Tematem konkursu jest opracowanie znaku graficznego, który w sposób czytelny, symboliczny, skrótowy, łatwo zauważalny i łatwo zapamiętywany, przedstawiałby środowisko przyrodnicze i kulturowe Polski chronione w 23 parkach narodowych. Zakłada się, że logo będzie schematycznym, ale starannie opracowanym rysunkiem, czy grafiką, może być wykonane w różnych technikach i powinno składać się z elementu graficznego będącego symboliką polskich parków narodowych oraz stylizacji literowej nazwy Polskie Parki Narodowe.

W pracach można stosować różne techniki artystyczne, w tym malarstwo, grafikę, rysunek oraz fotografię, płaskorzeźbę, grafikę komputerową w formacie A3, w układzie poziomym. W pracy można wykorzystywać naturalne materiały organiczne i pochodne. W przypadku zastosowania grafiki komputerowej pliki cyfrowe powinny być w max. rozdzielczości (bez kompresji) i należy je dołączyć na płycie CD/DVD/innych nośnikach zew. Każda praca powinna zostać oznaczona godłem autora na odwrocie. Godło jest to słowo identyfikujące uczestnika. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych.

Przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne, nie zbiorowe. Jeden uczestnik konkursu w swojej kategorii wiekowej może nadesłać 1 pracę. Nie przyjmuje się prac, które zgłaszano już w innych konkursach oraz na wystawach. Prace publikowane w mediach (internet, prasa, wydawnictwa) również nie będą brane pod uwagę. Prace nadesłane na konkurs nie będą odsyłane ich autorom. Istnieje możliwość ich osobistego odbioru w siedzibie organizatora konkursu – Roztoczańskiego Parku Narodowego - po zakończeniu konkursu i wystawy pokonkursowej, tj. po 30 września 2014 roku

Termin nadsyłania prac to 23.05.2014 r. (liczy się data stempla pocztowego). Zgłoszenia należy wysyłać na adres Roztoczański Park Narodowy, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec z dopiskiem na kopercie „Konkurs na logo Polskich Parków Narodowych”.

Autorzy 3 najlepszych prac w określonych kategoriach wiekowych: ze szkoły podstawowej, gimnazjum i ze szkoły ponadgimnazjalnej otrzymają nagrody za zajęcie miejsca I, II,III:
• I miejsce – dwudniowy pobyt w RPN dla 2 osób (z zakwaterowaniem i wyżywieniem), zestaw monet „Konik Polski”, aparat cyfrowy, zestaw książek,
• II miejsce – aparat cyfrowy, zestaw książek,
• III miejsce – klaser numizmatyczny, zestaw książek.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród specjalnych, w tym wyróżnień.

Wszystkie szczegóły, w tym regulamin i karta zgłoszeniowa, są dostępna na stronie internetowej Roztoczańskiego Parku Narodowego www.roztoczanskipn.pl.

 

Komentarze [0] | Dodaj komentarz

Facebook