en pl
Zjęcie

Wilk fot. Renata i Marek Kosińscy

zobacz całą galerię ]

 

więcej ]

 

Warsztaty otwarte
2017-06-27 14:14:23

Już w najbliższy piątek (30 czerwca 2017) o godzinie 19:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sękowej odbędą się otwarte warsztaty pt. ?Obserwacje nocnego nieba?. Zapraszamy wszystkich, którym nie udało się dotrzeć do nas na tegoroczną Noc Muzeów oraz tych, którym podobało się tak bardzo, że chcą to przeżyć jeszcze raz!

więcej ]

Ministerstwo Ochrony Środowiska

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

Projekty POIiŚ

NFOŚ i GW

 

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Aktualności » Podpisanie umowy na nowy projekt europejski

Podpisanie umowy na nowy projekt europejski

2017-03-20 10:06:42

Podpisanie umowy na nowy projekt europejski

17 marca 2017 roku pan Tomasz Liszka, Zastępca Dyrektora, w imieniu Magurskiego Parku Narodowego podpisał trzecią w nowej perspektywie finansowej 2014 – 20 umowę na dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Projekt POIS.02.04.00-00-0168/16 „Ochrona zasobów przyrodniczych Magurskiego Parku Narodowego” realizowany będzie przy wsparciu środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Całkowita wartość projektu wynosi  2 092 314,24 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 1 600 415,24 zł. Projekt realizowany będzie do 31.12.2020 roku.

Image


Projekt realizowany będzie na obszarze SOO Ostoja Magurska PLH 180001, OSO Beskid Niski PLB 180002, na terenie Magurskiego Parku Narodowego w województwie podkarpackim i małopolskim.
Jego głównym celem jest przywracanie właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków Ostoi Magurskiej i Magurskiego Parku Narodowego. W ramach projektu planuje się likwidację barier antropogenicznych w postaci starych ogrodzeń, słupów, resztek stodół PGR; zabiegi ochronne dla utrzymania siedlisk łąkowych: Ochrona niżowych i górskich łąk użytkowanych ekstensywnie 6510, Ochrona górskich łąk konietlicowych i mietlicowych użytkowanych ekstensywnie 6520, Ochrona górskich i nizinnych torfowisk zasadowych o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 7230, Ochrona bogatych florystycznie górskich i niżowych muraw bliźniczkowych 6230, Ochrona eutroficznych łąk wilgotnych ze związku Calthion 65XX z zagospodarowaniem biomasy i uzupełnieniem niezbędnego sprzętu; działania ochronne dla gatunków roślin, motyli i nietoperzy i ich siedlisk; poprawę bazy żerowej dużych drapieżników poprzez zachowanie starych sadów owocowych oraz wykup gruntów. Zadania te przyczynia się do zwiększenia powierzchni siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (270 ha), liczby gatunków (15 szt.) i typów siedlisk (5 szt.) objętych działaniami ochronnymi. Dodatkowo w ramach projektu realizowane będą działania informacyjno-promocyjne. Zostaną wydane: kluczyk do oznaczania gatunków łąkowych na lince, przepiśnik na przetwory z owoców z sadu, folder edukacyjny o magurskich łąkach i sadach wraz z przykładami dobrych praktyk, plakaty edukacyjne oraz kalendarze przyrodnicze. Przeprowadzone zostaną warsztaty i prelekcje oraz otwarte spacery przyrodnicze.

Komentarze [0] | Dodaj komentarz

Facebook