en pl
Zjęcie

Dzięcioł duży fot. Agnieszka i Damian Nowak

zobacz całą galerię ]

 

więcej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Aktualności »

2010-01-26 08:23:31

W latach 2009-2011 Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych realizuje na terenie całej Polski projekt edukacyjny „Sowy Polski” dofinansowany ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Krakowie.
Fundacja chce połączyć wiedzę specjalistyczną na temat biologii i ekologii sów z ciekawymi metodami i technikami nauczania, wykorzystywanymi w czasie bezpłatnych warsztatów dla dzieci i młodzieży, jak i nauczycieli oraz osób mających wpływ na kształtowanie świadomości ekologicznej w całej Polsce.
Projekt przewiduje również zorganizowanie dwóch konkursów dla dzieci i młodzieży: „Sowi las” i „Sówka, mądra główka”. Konkursy rozpoczęły się 1 sierpnia 2009 roku i będą trwać do końca listopada 2011.

„Sowi las” to konkurs na różnego rodzaju akcje edukacyjne (np. w postaci zabawy karnawałowej lub tanecznej, na której będą użyte przebrania i wystrój sali w stylu "Sowi las", warsztaty, spotkania z przyrodnikiem, wystawy plastyczne, teatrzyki) przeprowadzone w danej placówce (przedszkole, szkoła podstawowa) na temat sów. Sprawozdanie z jej wykonania można przesłać np. w formie fotoreportażu, prezentacji multimedialnej, filmu. Dodatkowe punkty otrzymają placówki, które rozgłoszą medialnie całą akcję poprzez np: artykuły i notatki prasowe w prasie, lokalnych mediach, stronach internetowych. Placówki, które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie na adres: edukacja@fwie.eco.pl otrzymają wsparcie od fundacji w postaci wysłanych materiałów edukacyjnych. W akcji edukacyjnej musi uczestniczyć grupa dzieci i ich opiekunów (np.grupa/y przedszkolne, klasa/y, kółko ekologiczne, grupa dzieci zainteresowanych tematem). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie sprawozdania z akcji w wyznaczonym terminie. W konkursie przewidziano nagrodzenie 10 placówek oraz indywidualnie dzieci w nich uczestniczących. Zwycięskie prace zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu.

Konkurs „Sówka, mądra główka” to konkurs literacki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na najlepsze opowiadanie, bajkę, komiks, tomik wierszyków o sowach itp. Kryterium oceny nadesłanych prac wykonanych indywidualnie będzie pomysłowość, oryginalność oraz wkład w przygotowanie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie prac w wyznaczonym terminie. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zwycięskich prac. Przewidziano nagrodzenie 10 osób w postaci: sprzętu turystycznego. Nagrody zostaną przesłane pocztą do nagrodzonych uczestników.

Szczegółowe informacje na temat projektu i konkursu można znaleźć na stronie internetowej projektu www.sowy.eco.pl.

Komentarze [0] | Dodaj komentarz

Facebook