en pl
Zjęcie

Kumak górski fot Agnieszka i Damian Nowak

zobacz całą galerię ]

 

więcej ]

 

Warsztaty otwarte
2017-06-27 14:14:23

Już w najbliższy piątek (30 czerwca 2017) o godzinie 19:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sękowej odbędą się otwarte warsztaty pt. ?Obserwacje nocnego nieba?. Zapraszamy wszystkich, którym nie udało się dotrzeć do nas na tegoroczną Noc Muzeów oraz tych, którym podobało się tak bardzo, że chcą to przeżyć jeszcze raz!

więcej ]

Ministerstwo Ochrony Środowiska

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

Projekty POIiŚ

NFOŚ i GW

 

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Aktualności »

2010-01-26 13:53:58

Projekt prowadzony przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych ma za zadanie szeroko pojętą edukację ekologiczną odnośnie trzech gatunków rodzimych ssaków – wydry, bobra i wilka. Są to gatunki, które w świadomości przynajmniej części społeczeństwa są nadal postrzegane jako „szkodniki”. Nie dostrzega się istotnej roli, jaką spełniają te gatunki w środowisku, co powoduje narastanie konfliktów między nimi a człowiekiem. Dlatego podjęliśmy działania mające na celu zmianę tego wizerunku z jednej strony poprzez przedstawienie istotnej funkcji, jaką wszystkie te gatunki spełniają w środowisku, z drugiej poprzez zaprezentowanie metod minimalizacji szkód, jakie ich obecność może powodować. Planujemy przeprowadzenie kompleksowych działań edukacyjnych, wzbogacających wiedzę przyrodniczą na ten temat wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, ale także aktywizację różnych środowisk i wielopoziomową integrację na rzecz przyszłościowych planów konkretnych działań ochrony czynnej w/w gatunków. Chcemy połączyć wiedzę specjalistyczną na temat biologii tych ssaków z ciekawymi metodami i technikami nauczania, co z pewnością wpłynie na rozbudzenie zainteresowania tą tematyką zarówno dzieci jak i dorosłych. Planowane materiały edukacyjne (pakiet edukacyjny, prezentacja multimedialna, filmy, broszury), stanowić będą cenną i pozycję i równocześnie narzędzie do prowadzenia różnych działań edukacyjnych zarówno dla dzieci i młodzieży.
Kolejną ważną grupą odbiorców stanowią osoby postrzegające wydrę, bobra oraz wilka jako gatunki wyrządzające szkody i straty finansowe (np. właściciele stawów, hodowców bydła, leśnicy, rolnicy). Beneficjentami projektu są także organizacje  i jednostki administracyjne, których zadaniem jest rozwiązywanie tego typu konfliktów (np. ocena i wypłacanie odszkodowań etc.). W tym przypadku działania edukacyjne (pakiet edukacyjny, broszury, filmy, warsztaty) mają na celu naświetlenie nieinwazyjnych form minimalizacji szkód wyrządzanych przez te zwierzęta, czy też sposobów pozyskania funduszy na takie formy zabezpieczeń. 

W ramach projektu przewidziano również aktywizację dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie konkursu pn. „Dzień z bobrem, wydrą i wilkiem”. Celem konkursu jest przygotowanie i przeprowadzenie przez szkoły (podstawowe lub gimnazjalne) lub przedszkola lokalnych aktywności (np. happeningów, lekcji otwartych, wystaw prac plastycznych, apeli, przedstawień, konkursów wiedzy, pokazów prezentacji multimedialnych itp.) adresowanych do własnych uczniów i lokalnych społeczności. Przewidziano nagrody dla 15 placówek oraz osób uczestniczących aktywnie w akcji.

Projekt realizowany będzie od 1 kwietnia 2010 do 31 lipca 2011 roku, kiedy to więcej informacji na jego temat będzie można znaleźć na stronie internetowej www.wspolistnienie.eco.pl

Komentarze [0] | Dodaj komentarz

Facebook